Välkommen till Västra Sveriges Skogsvårdsförbund

 Västra Sveriges Skogsvårdsförbund som bildades 1895 har som huvudsakligt syfte att driva främst skogsvårdsfrågor samt övriga skogsbruksrelaterade frågor i Västra Sverige.

Förbundet ingår även i olika skogsforskningsprojekt i syfta att gynna sydsvenskt skogsbruk och där ekonomiska anslag årligen går till dessa projekt.

Antalet ständiga medlemmar är för närvarande 376 personer.

Varje år anordnas en exkursion med olika skogliga teman.
___________________________________________________________________________


Årets exkursion går av stapeln 17 maj på västra Orust.


Tema: Från skog till förädlad produkt


Program:


  • Presentation av Lilla Kålviks båtbyggeri, Edshultshall


  • Presentation av Kärhs, primärt fokus på virkeskvaliteter och ekskötsel för att få bra råvara till parketgolv mm

(Magnus Bergström, Kährs)


  • Lunch på Orust Golfklubb

  • Årsmöte och prisutdelning


  • Besök i Djurhagen, Morlanda Säteri, 2 ha ekskog planterat 1800


  • Guidat besök på Gösta Johanssons båtvarv i Kungsviken
    (Anders Berntell och Dan Nilsson)Länkar:

https://lillakalviksbatbyggeri.se/

https://www.kahrs.com/sv-se/

http://www.morlandasateri.se/

https://www.gostasvarv.se/

https://www.orustgk.se/