Styrelsen 

Ordförande, Peter Dickson, Vikaryds Egendom, (invald 2006). 
Peter@vikaryd.com, 070-521 61 82

Ordförande, Peter Dickson, Vikaryds Egendom, (invald 2006).
Peter@vikaryd.com, 070-521 61 82

Vice Ordförande och Ansvarig Sponsorer, Anders Josefsson.
Anders.josefsson@skogsegendomar.se, 073-924 63 73

Vice Ordförande och Ansvarig Sponsorer, Anders Josefsson.
Anders.josefsson@skogsegendomar.se, 073-924 63 73

Ansvarig FRAS projekt. Monika Vallin Rosell, egenföretagare, Skogsförvaltning i väst AB (invald 2016)
Skogsforvaltningivast@telia.com, 073-077 60 81

Ansvarig FRAS projekt. Monika Vallin Rosell, egenföretagare, Skogsförvaltning i väst AB (invald 2016)
Monika@skogsforvaltningivast.se. 073-077 60 81

Kassör, Annie Thorburn, Morlanda Säteri (invald 2019).
Annie@morlandasateri.se, 070-698 14 27

Kassör, Annie Thorburn, Morlanda Säteri (invald 2019).
Annie@morlandasateri.se, 070-698 14 27

Ansvarig Årsskrift, Jan-Olof Sundqvist. 
Janolof.sundqvist@gmail.com, 076-138 17 20

Ansvarig Årsskrift, Jan-Olof Sundqvist.
Janolof.sundqvist@gmail.com, 076-138 17 20

Sekreterare, Lillian Samuelsson.
Liliansamuelsson58@gmail.com, 070-694 55 68

Sekreterare, Lillian Samuelsson.
Liliansamuelsson58@gmail.com, 070-694 55 68