2021 Jon Thorburn

Motivering Skogsskölden 2021 
 
Pristagare: Jon Thorburn, Godsägare Morlanda Säteri 1975–2019  
 
Som ung, entusiastisk och ambitiös lantmästare tog Jon Thorburn över Morlanda Säteri 1975 efter sin pappa Bertil Thorburn. I stort sett hela Morlanda Säteri ombildades till naturreservat 1968 efter Bertil Thorburns initiativ.
 
Jons kärlek till skogen var och är stor. Var rädd om fuktiga partier, det är bra för insekterna, låt partier med blandskog vara till förmån för de vilda djuren, spara vackra tallar som evighetsträd vid avverkning och vårda ekskogarna. Med detta i ryggen har Jon Thorburn ihärdigt arbetat för att öka mångfalden och samtidigt förbättra produktiviteteten i skogen. Idag är detta självklart för många skogsägare men på 80- och 90-talet var det ovanligt. 
 
Med hjälp av Anders Söderlund skänkte Jon 1996 två ekar ur den unika Djurhagen till bygget av Ostindiefararen Götheborg III. En av dem utgör en del av kölstocken och den andra blev bord i akterspegeln. Några år senare, 2007, tog Jon initiativ till ytterligare avsättningar och 20% av skogen i naturreservatet har en särskild skötselplan med naturvårdsfrämjande syften som att gynna löv, främja stående och liggande död ved, hålla efter slyuppslag och hålla efter uppkomst av gran för att nämna några exempel. Jon Thorburn har på ett föredömligt sätt skött skogen på Morlanda Säteri. Han har gärna delat med sig av sina tankar och erfarenheter, inte minst under sina år som styrelseordförande i Västra Sveriges Skogsvårdsförbund. Morlanda Säteri stod också värd för vår exkursion 2010.
 
Har ni tillfälle så besök gärna områdena kring Svens Altare och Hålta så får ni uppleva storslagen natur och vackra ekskogar.

2021 Jon Thorburn

Motivering Skogsskölden 2021

Pristagare: Jon Thorburn, Godsägare Morlanda Säteri 1975–2019

Som ung, entusiastisk och ambitiös lantmästare tog Jon Thorburn över Morlanda Säteri 1975 efter sin pappa Bertil Thorburn. I stort sett hela Morlanda Säteri ombildades till naturreservat 1968 efter Bertil Thorburns initiativ.

Jons kärlek till skogen var och är stor. Var rädd om fuktiga partier, det är bra för insekterna, låt partier med blandskog vara till förmån för de vilda djuren, spara vackra tallar som evighetsträd vid avverkning och vårda ekskogarna. Med detta i ryggen har Jon Thorburn ihärdigt arbetat för att öka mångfalden och samtidigt förbättra produktiviteteten i skogen. Idag är detta självklart för många skogsägare men på 80- och 90-talet var det ovanligt.

Med hjälp av Anders Söderlund skänkte Jon 1996 två ekar ur den unika Djurhagen till bygget av Ostindiefararen Götheborg III. En av dem utgör en del av kölstocken och den andra blev bord i akterspegeln. Några år senare, 2007, tog Jon initiativ till ytterligare avsättningar och 20% av skogen i naturreservatet har en särskild skötselplan med naturvårdsfrämjande syften som att gynna löv, främja stående och liggande död ved, hålla efter slyuppslag och hålla efter uppkomst av gran för att nämna några exempel. Jon Thorburn har på ett föredömligt sätt skött skogen på Morlanda Säteri. Han har gärna delat med sig av sina tankar och erfarenheter, inte minst under sina år som styrelseordförande i Västra Sveriges Skogsvårdsförbund. Morlanda Säteri stod också värd för vår exkursion 2010.

Har ni tillfälle så besök gärna områdena kring Svens Altare och Hålta så får ni uppleva storslagen natur och vackra ekskogar.

2020 Johan Gradén

Skogsskölden 2020

Pristagare:  Johan Graden
 	
Skogsinspektor, Skogvaktare på Brevikshult, Skogsvårdsföretagare, Rådgivare och Skogsägare

Motivering till Skogskölden 2020

Johan Graden har engagerat sig med all sin kraft i det mesta som rört skogsbruk och, skogsägande under hela sin yrkeskarriär och besitter stora kunskaper i allt från nyanläggning av skog till gallring, Slutavverkning och skogsekonomi.
Johan började sin skogliga tjänstemannabana på Södra Skogsägarna. Många är de skogsägare som kan vittna om Johans stora engagemang och intresse för deras skog.
Johan har alltid räknat och kalkylerat noggrant för att kunna utvärdera och använda rätt metod och redskap. Den som har sett dessa beräkningar förstår vilket intresse och engagemang som lagts ner.
Under alla sina år som skogvaktare och förvaltare av Brevikshults Häradsallmänning har Johan kunnat använda sina kunskaper på ett föredömligt sätt och dessutom gjort många praktiska försök som redovisats för styrelse och ägare, allt för att lära sig själv och andra mer om skog och skogsbruk.
Under ett antal år handlade Johan med och distribuerade skogsplantor och plantering i västra Sverige. Johans intresse av provenienser och plantering och föryngringsmodeller är stort.
På senare år har Johan engagerat sig stort för att sätta sig in i viltproblematiken för att både se dess möjligheter, problem och eventuella lösningar. Detta är ett komplext ämne som Johan försökt att förmedla sina erfarenheter i.
Under åren som egenföretagare har Johan utfört otaliga värderingar, och varit behjälplig och företrätt många skogsägare stor som liten vid intrångsärenden av olika slag.
Idag brukar och äger Johan tillsammans med familjen en skogsfastighet där han tillfullo lever ut sina och nästa generations skogliga idéer.

Sammanfattning.
Johan är en komplett Skogsman som under många år engagerat och villigt visat att han besitter kunskaper för att sköta, vårda, bruka och långsiktigt nyttja den Svenska skogen.

2020 Johan Gradén

Skogsskölden 2020

Pristagare: Johan Graden

Skogsinspektor, Skogvaktare på Brevikshult, Skogsvårdsföretagare, Rådgivare och Skogsägare

Motivering till Skogskölden 2020

Johan Graden har engagerat sig med all sin kraft i det mesta som rört skogsbruk och, skogsägande under hela sin yrkeskarriär och besitter stora kunskaper i allt från nyanläggning av skog till gallring, Slutavverkning och skogsekonomi.
Johan började sin skogliga tjänstemannabana på Södra Skogsägarna. Många är de skogsägare som kan vittna om Johans stora engagemang och intresse för deras skog.
Johan har alltid räknat och kalkylerat noggrant för att kunna utvärdera och använda rätt metod och redskap. Den som har sett dessa beräkningar förstår vilket intresse och engagemang som lagts ner.
Under alla sina år som skogvaktare och förvaltare av Brevikshults Häradsallmänning har Johan kunnat använda sina kunskaper på ett föredömligt sätt och dessutom gjort många praktiska försök som redovisats för styrelse och ägare, allt för att lära sig själv och andra mer om skog och skogsbruk.
Under ett antal år handlade Johan med och distribuerade skogsplantor och plantering i västra Sverige. Johans intresse av provenienser och plantering och föryngringsmodeller är stort.
På senare år har Johan engagerat sig stort för att sätta sig in i viltproblematiken för att både se dess möjligheter, problem och eventuella lösningar. Detta är ett komplext ämne som Johan försökt att förmedla sina erfarenheter i.
Under åren som egenföretagare har Johan utfört otaliga värderingar, och varit behjälplig och företrätt många skogsägare stor som liten vid intrångsärenden av olika slag.
Idag brukar och äger Johan tillsammans med familjen en skogsfastighet där han tillfullo lever ut sina och nästa generations skogliga idéer.

Sammanfattning.
Johan är en komplett Skogsman som under många år engagerat och villigt visat att han besitter kunskaper för att sköta, vårda, bruka och långsiktigt nyttja den Svenska skogen.

Mottagare av Skogspriset "Skogsskölden" 1998-2019

Välkommen att komma med förslag på pristagare. Maila ditt förslag till peter@vikaryd.com. Motivera varför du tycker att din kandidat ska få priset. 

Här nedan finns alla pristagare från 1998 och framåt:

2021 Jon Thorburn

2020 Johan Gradén

2019 Lennart Henriksson

2018 Anders Dicander 

2017 Hans-Jöran Hildingsson

2016 Bernt Göran Andersson, Derome & Svante Andersson, Borgstena

2015 Monica & Jonas Brandström

2014 Jan Pettersson, Henån

2013 Örjan Hill, Hökerum

2012 Ewa Alfredsson, Hedekas

2011 Mathilda Clausén, Lahom

2010 Joakim Gustafsson, Dals Ed

2009 Sven-Olof Andersson, Bollebygd

2008 Sven-Erik Holmgren, Haverdal

2007 Martin Niklasson, Tästeröd

2006 Olle Svensson, Borås

2005 Erling Dymén, Västerlanda

2004 Anders Söderlund, Anfasteröd

2003 Jan Werner, Fristad

2002 Erland Hansson, Hedekas

2001 Patrik Alströmer, Östad

2000 A &J  Eriksson, Hyssna

1999 Ellis Qvick, Järpås

1998 Gunilla Hållander, Ulricehamn