Valberedningen & Revisorer

Valberedningen

Sammankallande: Hans Jöran Hildingsson, 073-070 10 87, hansjoran@gmail.com

 

Revisorer

Oskar Johansson, 070-371 73 86, oskarjohansson@telia.com

Gert Åke Rindebäck, 070-587 19 50, garin@telia.com